Trang chủ Khoa học Hôm nay, “quái vật mỉm cười” phun lửa vào Trái Đất