Trang chủTin tứcTin trong nướcThành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị): Hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo